Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne wymagają dyskrecji i szczególnego zaangażowania prawnika. Prowadzimy między innymi sprawy: o rozwód, o separację, o alimenty (w tym o podwyższenie i o obniżenie alimentów), o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Reprezentujemy naszych klientów w złożonych postępowaniach o podział majątku po rozwodzie.

Sprawy rozwodowe

W postępowaniu o rozwód sąd bada, czy rozpad pożycia małżeńskiego ma charakter zupełny i trwały. W sprawach rozwodowych ustala się, czy zerwaniu uległy łączące małżonków więzi: gospodarcze, uczuciowe oraz fizyczne, a jeśli tak, to kiedy to nastąpiło.

Separacja małżeńska

W postępowaniu o separację sąd bada, czy rozpad pożycia małżeńskiego ma charakter zupełny. W przeciwieństwie do rozwodu, sąd nie bada czy rozpad pożycia ma charakter trwały. Separacja charakteryzuje się właśnie tym, że rozpad jest zupełny, aczkolwiek nie trwały.