Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Zakres kontaktów

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają co do zasady samodzielnie. Rodzice powinni brać pod uwagę rozsądne życzenia dziecka oraz powinni kierować się jego dobrem.

Wniosek o uregulowanie kontaktów

Dopiero wówczas, gdy rodzicie nie są w stanie porozumieć się samodzielnie, każdy z nich jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem do sądu o uregulowanie kontaktów. We wniosku podaje się proponowany schemat kontaktów.

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd może ograniczyć utrzymywanie kontaktów z dzieckiem. Sąd może w szczególności:
1) zakazać spotykania się z dzieckiem;
2) zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
3) zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo innej osoby;
4) ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;
5) zakazać porozumiewania się na odległość.

W sytuacji, gdy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd może całkowicie zakazać utrzymywania kontaktów.

Przygotuj dokumenty

Na spotkanie z adwokatem w sprawie o uregulowanie kontaktów z dzieckiem prosimy o zabranie odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka.

662 036 605

Kancelaria Jednoralski
84-200 Wejherowo,
ul. Sobieskiego 235 lok. 4
80-803 Gdańsk,
ul. Nowe Ogrody 37B/4

kancelaria@jednoralski.pl
informacja@jednoralski.pl