Zespół adwokacki

Kancelarię tworzy zespół doświadczonych prawników z Wejherowa. Współpracujemy  z kancelarią notarialną. Współdziałamy  z doradcami podatkowymi i księgowymi, co zapewnia naszym klientom kompleksowe rozwiązania tak z punktu widzenia prawnego, jak i ekonomicznego.  

Jan Jednoralski
Radca prawny

Radca Prawny Jan Jednoralski

Zakres praktyki: prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo i postępowanie administracyjne, prawo i postępowanie cywilne

Jan Jednoralski to prawnik z ponad 40-letnim stażem. Ukończył prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej, pełnił funkcję prokuratora. Następnie rozpoczął wykonywanie zawodu radcy prawnego. Od 25 lat prowadzi własną kancelarię.

Przeprowadza skomplikowane procesy prawne m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach energetycznych, spółkach komunikacji publicznej, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach handlowo-usługowych. Posiada również doświadczenie w zakresie obsługi prawnej banków.

Andrzej Jednoralski
Adwokat

Adwokat Andrzej Jednoralski

Zakres praktyki: praktyka ogólna

Andrzej Jednoralski z wynikiem bardzo dobrym ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim, a nadto jest absolwentem studiów podyplomowych prawa karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studiów podyplomowych prawa zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata oraz radcy prawnego; jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Andrzej Jednoralski prowadzi ogólną praktyką adwokacką, świadczy pomoc prawną we wszelkiego rodzaju sprawach. Zajmuje się między innymi sporami cywilnymi i gospodarczymi, reprezentuje pracodawców przed sądami pracy, wspomaga złożone procesy zakładania działalności gospodarczej oraz przejmowania przedsiębiorstw.  Prowadzi stałą obsługę prawną samorządowych jednostek budżetowych, spółek komunalnych oraz przedsiębiorców. Nadzoruje od strony prawnej transakcje dotyczące nieruchomości oraz przedsiębiorstw. Zajmuje się sprawami zamówień publicznych – doradza zamawiającym i wykonawcom oraz reprezentuje strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Występuje jako obrońca oskarżonych oraz pełnomocnik pokrzywdzonych w sprawach karnych, a także reprezentuje klientów kancelarii w sprawach rodzinnych. 

662 036 605

Kancelaria Jednoralski
84-200 Wejherowo,
ul. Sobieskiego 235 lok. 4
80-803 Gdańsk,
ul. Nowe Ogrody 37B/4

kancelaria@jednoralski.pl
informacja@jednoralski.pl