Zespół

Kancelarię tworzy zespół prawników specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców i organów administracji publicznej. Współdziałamy z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami i rzecznikami patentowymi, co zapewnia naszym klientom kompleksowe rozwiązania tak z punktu widzenia prawnego, jak i ekonomicznego.  Współpracujemy stale z kancelarią notarialną.

Jan Jednoralski
Radca Prawny

portret_maly-200x300

Preferowany zakres praktyki: prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo i postępowanie administracyjne, prawo i postępowanie cywilne

Jan Jednoralski to prawnik z ponad 40-letnim stażem. Ukończył prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej, pełnił funkcję prokuratora. Następnie rozpoczął wykonywanie zawodu radcy prawnego. Od 23 lat prowadzi własną kancelarię.

Przeprowadza skomplikowane procesy prawne m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach energetycznych, spółkach komunikacji publicznej, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach handlowo-usługowych. Posiada również doświadczenie w zakresie obsługi prawnej banków.

Andrzej Jednoralski
Adwokat

portret1_maly-200x300

Preferowany zakres praktyki: prawo gospodarcze, prawo i postępowanie cywilne, prawo zamówień publicznych, prawo spółek, prawo pracy

Andrzej Jednoralski z wynikiem bardzo dobrym ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim, a nadto jest absolwentem Podyplomowych Studiów Prawa Zamówień Publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wpis na listę radców prawnych uzyskał po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Zawód radcy prawnego wykonywał przez niespełna trzy lata, świadcząc pomoc prawną dla jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Obecnie Andrzej Jednoralski jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku oraz członkiem Ars Legis- Stowarzyszenia im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników.

Andrzej Jednoralski prowadzi wiele sporów cywilnych i gospodarczych, w tym dotyczących spraw ustrojowych spółek, reprezentuje pracodawców przed sądami pracy, wspomaga złożone procesy zakładania działalności gospodarczej oraz przejmowania już istniejących przedsiębiorstw. Andrzej Jednoralski prowadzi stałą obsługę prawną samorządowych jednostek budżetowych, spółek komunalnych oraz przedsiębiorców. Nadzoruje od strony prawnej transakcje dotyczące nieruchomości oraz przedsiębiorstw. Ponadto, Andrzej Jednoralski w sposób szczególny zajmuje się sprawami zamówień publicznych – doradza zamawiającym i wykonawcom oraz reprezentuje strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. W zakresie prawa karnego prowadzi przede wszystkim obrony w sprawach o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (w szczególności oszustwa przetargowe oraz zakłócanie przetargu publicznego), w sprawach o przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego oraz w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Luiza Stromska
Młodszy Prawnik

Luiza Stromska studiuje prawo w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Z naszą kancelarią jest związana od 4 lat. Interesuje się prawem i postępowaniem karnym oraz prawem rodzinnym.

Iwona Krupa
Aplikant Radcowski

Iwona Krupa ukończyła prawo w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Odbyła półroczny staż w kancelarii radcowskiej, pracowała również w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od 2013 r. sprawuje funkcje społecznego kuratora sądowego dla dorosłych przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie. Interesuje się prawem i postępowaniem karnym. 

Julia Borzęcka
Stażysta

Julia Borzęcka studiuje prawo na Uniwersytecie Gdańskim.