Zespół adwokacki

Kancelarię tworzy zespół doświadczonych prawników: radcy prawnego, adwokata oraz aplikantów i wyspecjalizowanych pracowników administracyjnych. Współdziałamy  z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami i rzecznikami patentowymi, co zapewnia naszym klientom kompleksowe rozwiązania tak z punktu widzenia prawnego, jak i ekonomicznego.  Współpracujemy także stale z kancelarią notarialną.

Jan Jednoralski
Radca prawny

Radca Prawny Jan Jednoralski

Preferowany zakres praktyki: prawo gospodarcze, prawo pracy, prawo i postępowanie administracyjne, prawo i postępowanie cywilne

Jan Jednoralski to prawnik z ponad 40-letnim stażem. Ukończył prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po odbyciu aplikacji prokuratorskiej, pełnił funkcję prokuratora. Następnie rozpoczął wykonywanie zawodu radcy prawnego. Od 25 lat prowadzi własną kancelarię.

Przeprowadza skomplikowane procesy prawne m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach energetycznych, spółkach komunikacji publicznej, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach handlowo-usługowych. Posiada również doświadczenie w zakresie obsługi prawnej banków.

Andrzej Jednoralski
Adwokat

Adwokat Andrzej Jednoralski

Preferowany zakres praktyki: prawo i postępowanie cywilne, prawo i postępowanie karne, prawo gospodarcze, prawo zamówień publicznych, prawo rodzinne

Andrzej Jednoralski z wynikiem bardzo dobrym ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim, a nadto jest absolwentem studiów podyplomowych prawa karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studiów podyplomowych prawa zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wpis na listę radców prawnych uzyskał po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Zawód radcy prawnego wykonywał przez niespełna trzy lata, świadcząc pomoc prawną dla jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych. Obecnie Andrzej Jednoralski jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Andrzej Jednoralski prowadzi wiele sporów cywilnych i gospodarczych, reprezentuje pracodawców przed sądami pracy, wspomaga złożone procesy zakładania działalności gospodarczej oraz przejmowania przedsiębiorstw.  Prowadzi stałą obsługę prawną samorządowych jednostek budżetowych, spółek komunalnych oraz przedsiębiorców. Nadzoruje od strony prawnej transakcje dotyczące nieruchomości oraz przedsiębiorstw. W sposób szczególny zajmuje się sprawami zamówień publicznych – doradza zamawiającym i wykonawcom oraz reprezentuje strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Andrzej Jednoralski występuje jako obrońca w sprawach karnych, a także reprezentuje klientów w sprawach rodzinnych (m.in. o rozwód, separację, alimenty, regulację kontaktów z dzieckiem, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej).

Luiza Stromska
Aplikant adwokacki

Młodszy Prawnik Luiza Stromska

Luiza Stromska ukończyła prawo w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Obecnie na tej samej uczelni odbywa studia z zakresu mediacji rodzinnych. Aplikant adwokacki przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Z naszą kancelarią jest związana od 5 lat. Interesuje się prawem i postępowaniem karnym oraz prawem rodzinnym.

Julia Borzęcka
AsystentMirosława Skarżyńska
Specjalista ds. windykacji

662 036 605

Kancelaria Jednoralski
84-200 Wejherowo,
ul. Sobieskiego 235 lok. 4
80-803 Gdańsk,
ul. Nowe Ogrody 37B/4

kancelaria@jednoralski.pl
informacja@jednoralski.pl