Separacja małżeńska - pomoc prawna

Udając się do naszego adwokata na spotkanie w sprawie rozwodu, prosimy o przygotowanie następujących dokumentów: odpis skrócony aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzenia małoletnich dzieci, wykaz kosztów utrzymania dzieci, zaświadczenie o zarobkach. Sprawy o separację prowadzone są w pierwszej instancji przez sąd okręgowy. Dla miejscowości Wejherowo właściwy jest Sąd Okręgowy w Gdańsku.

W postępowaniu o separację sąd bada, czy rozpad pożycia małżeńskiego ma charakter zupełny. W przeciwieństwie do rozwodu, sąd nie bada czy rozpad pożycia ma charakter trwały. Separacja charakteryzuje się właśnie tym, że rozpad jest zupełny, aczkolwiek nie trwały, to jest istnieją widoki na ponowne nawiązanie pożycia małżeńskiego.  Podobnie jak sprawach rozwodowych ustala się, czy zerwaniu uległy łączące małżonków więzi: gospodarcze, uczuciowe oraz fizyczne, a jeśli tak, to kiedy to nastąpiło.

Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.

Jeżeli jeden z małżonków żąda separacji, konieczne jest złożenie pozwu o separację. Opłata sądowa od takiego pozwu wynosi 600 złotych. Jeżeli oboje małżonkowie są zgodni co do orzeczenia separacji i nie mają wspólnych małoletnich dzieci, mogą złożyć wniosek o orzeczenie separacji. Opłata sądowa od przedmiotowego wniosku wynosi jedynie 100 złotych.

Orzeczenie separacji ma skutki co do zasady takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa. Jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy.

Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki. Znosząc separację, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków.

Mogą Państwo udzielić pełnomocnictwa adwokatowi z naszej kancelarii do reprezentowania w sprawie o separację. Nasi prawnicy mogą również pomóc Państwu w napisaniu pozwu lub wniosku o separację. Wszelkich konkretnych informacji nasi prawnicy mogą Państwu udzielić w ramach porady prawnej.

662 036 605

Kancelaria Jednoralski
84-200 Wejherowo,
ul. Sobieskiego 235 lok. 4
80-803 Gdańsk,
ul. Nowe Ogrody 37B/4

kancelaria@jednoralski.pl
informacja@jednoralski.pl