Pomoc prawna dla klientów indywidualnych

SPRAWY CYWILNE

Świadczymy pomoc prawną we wszelkiego rodzaju sprawach cywilnych, w tym w sprawach: o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych, o nakazanie usunięcia wad, o złożenie oświadczenia etc. Reprezentujemy naszych klientów w cywilnych sporach sądowych, a także sporządzamy opinie na postawione pytania prawne.

NIERUCHOMOŚCI

Prowadzimy sprawy dotyczące nieruchomości, w tym sprawy: o zasiedzenie, o ustanowienie drogi koniecznej, o zniesienie współwłasności, o wydanie nieruchomości, o ochronę naruszonego posiadania etc. Przeprowadzamy analizy stanów prawnych nieruchomości. Doradzamy przy sporządzaniu kontraktów dotyczących nieruchomości.

SPRAWY PRACOWNICZE

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami pracy, między innymi w sprawach: o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę, o mobbing etc. Przeprowadzamy wstępną ocenę zasadności powództwa pracownika.

SPRAWY SPADKOWE

Świadczymy pomoc prawną w sprawach spadkowych, a w tym w sprawach: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, o wykonanie zapisu testamentowego etc.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji publicznej między innymi w sprawach budowlanych, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska etc. Sporządzamy odwołania od decyzji oraz skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W przypadku skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego sporządzamy uprzednią opinię prawną w przedmiocie zasadności zarzutów. 

Sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne wymagają dyskrecji i szczególnego zaangażowania prawnika. Prowadzimy między innymi sprawy: o rozwód, o separację, o alimenty (w tym o podwyższenie i o obniżenie alimentów), o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Reprezentujemy naszych klientów w złożonych postępowaniach o podział majątku po rozwodzie.

Sprawy karne

Prowadzimy obrony w sprawach o przestępstwa i wykroczenia. Reprezentujemy naszych klientów jako pokrzywdzonych. W sprawach karnych niezwykle istotna jest pomoc adwokata już na wczesnym etapie prowadzenia postępowania karnego.

Przedsiębiorcy

Pomoc prawna dla spółek handlowych i jednoosobowych przedsiębiorstw.

Administracja publiczna

Pomoc prawna dla instytucji rządowych i samorządowych.

Klienci indywidualni

Pomoc prawna w sprawach indywidualnych.

662 036 605

Kancelaria Jednoralski
84-200 Wejherowo,
ul. Sobieskiego 235 lok. 4
80-803 Gdańsk,
ul. Nowe Ogrody 37B/4

kancelaria@jednoralski.pl
informacja@jednoralski.pl