Pomoc prawna dla administracji publicznej

BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA

Prowadzimy bieżącą obsługę prawną instytucji publicznych. Zakres obsługi dostosowywany jest do potrzeb danego urzędu i jego specyfiki.

SPORY SĄDOWE

Reprezentujemy organy administracji publicznej przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

OPINIE PRAWNE

Przygotowujemy niezależne opinie prawne na postawione przez instytucję zagadnienie prawne.

POSZCZEGÓLNE PROJEKTY

Doradzamy w poszczególnych projektach realizowanych w ramach instytucji publicznych (przekształcenia podmiotowe, partnerstwo publiczno-prywatne, złożone procesy inwestycyjne etc.).

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Doradzamy zamawiającym w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowujemy opinie prawne w sprawach zamówień publicznych. Reprezentujemy zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Przedsiębiorcy

Pomoc prawna dla spółek handlowych i jednoosobowych przedsiębiorstw.

Administracja publiczna

Pomoc prawna dla instytucji rządowych i samorządowych.

Klienci indywidualni

Pomoc prawna w sprawach indywidualnych.

662 036 605

Kancelaria Jednoralski
84-200 Wejherowo,
ul. Sobieskiego 235 lok. 4
80-803 Gdańsk,
ul. Nowe Ogrody 37B/4

kancelaria@jednoralski.pl
informacja@jednoralski.pl