Pomoc prawna dla przedsiębiorstw

BIEŻĄCA OBSŁUGA PRAWNA

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców. W zależności od wielkości Państwa przedsiębiorstwa i potrzeb, zapewniamy wsparcie prawne w odpowiednim wymiarze czasowym (w tym obecność prawnika w siedzibie przedsiębiorstwa w określone dni tygodnia).

SPÓŁKI HANDLOWE

Przeprowadzamy procesy rejestracji, przekształceń, podziałów i likwidacji spółek prawa handlowego. Przygotowujemy dokumentację ustrojową spółek (protokoły zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, protokoły z posiedzeń rad nadzorczych, regulaminy, zarządzenia etc.).

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI

Uczestniczymy w procesie zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej. Doradzamy początkującym przedsiębiorcom.

WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI

Prowadzimy kompleksową obsługę portfeli wierzytelności. Przeprowadzamy windykację wierzytelności na każdym jej etapie: przesądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

KONTRAKTY HANDLOWE

Zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy przy konstruowaniu umów pozwala uniknąć wielu procesów sądowych. Dlatego też niezwykle istotna jest prewencyjna pomoc prawnika przy sporządzaniu kontraktów. Opracowujemy projekty umów we wszelkich sprawach gospodarczych. Uczestniczymy także w negocjacjach nad kontraktami.

OPINIE PRAWNE

Sporządzamy niezależne opinie prawne na postawione przez przedsiębiorcę zagadnienie prawne. Przy opracowywaniu opinii prawnych staramy się zwięźle i konkretnie odpowiedzieć na powstałe wątpliwości. Stoimy na stanowisku, iż opinia prawna powinna być sporządzona w języku przystępnym dla klienta, a objętość opinii powinna umożliwiać jej przeczytanie w ciągu kilkunastu minut.

SPORY SĄDOWE

W sporach gospodarczych pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest w wielu wypadkach niezbędna. Reprezentujemy naszych klientów przed sądami, komornikami, organami administracji publicznych i innymi podmiotami.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Doradzamy wykonawcom na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Opracowujemy opinie prawne w sprawach zamówień publicznych. Reprezentujemy wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Przedsiębiorcy

Pomoc prawna dla spółek handlowych i jednoosobowych przedsiębiorstw.

Administracja publiczna

Pomoc prawna dla instytucji rządowych i samorządowych.

Klienci indywidualni

Pomoc prawna w sprawach indywidualnych.

662 036 605

Kancelaria Jednoralski
84-200 Wejherowo,
ul. Sobieskiego 235 lok. 4
80-803 Gdańsk,
ul. Nowe Ogrody 37B/4

kancelaria@jednoralski.pl
informacja@jednoralski.pl