Rezerwacja spotkania
[email protected] 
662 036 605

Informacja dla klientów
[email protected]

Klienci indywidualni

 
POMOC PRAWNA W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH

SPRAWY CYWILNE

Świadczymy pomoc prawną we wszelkiego rodzaju sprawach cywilnych, w tym w sprawach: o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych, o nakazanie usunięcia wad, o złożenie oświadczenia etc. Reprezentujemy naszych klientów w cywilnych sporach sądowych, a także sporządzamy opinie na postawione pytania prawne.

NIERUCHOMOŚCI

Prowadzimy sprawy dotyczące nieruchomości, w tym sprawy: o zasiedzenie, o ustanowienie drogi koniecznej, o zniesienie współwłasności, o wydanie nieruchomości, o ochronę naruszonego posiadania etc. Przeprowadzamy analizy stanów prawnych nieruchomości. Doradzamy przy sporządzaniu kontraktów dotyczących nieruchomości.

SPRAWY PRACOWNICZE

Reprezentujemy naszych klientów przed sądami pracy, między innymi w sprawach: o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia umowy o pracę, o mobbing etc. Przeprowadzamy wstępną ocenę zasadności powództwa pracownika.

SPRAWY RODZINNE

Sprawy rodzinne wymagają dyskrecji i szczególnego zaangażowania prawnika. Prowadzimy między innymi sprawy: o rozwód, o separację, o alimenty (w tym o podwyższenie i o obniżenie alimentów), o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Reprezentujemy naszych klientów w złożonych postępowaniach o podział majątku po rozwodzie.

SPRAWY SPADKOWE

Świadczymy pomoc prawną w sprawach spadkowych, a w tym w sprawach: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, o wykonanie zapisu testamentowego etc.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji publicznej między innymi w sprawach budowlanych, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska etc. Sporządzamy odwołania od decyzji oraz skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W przypadku skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego sporządzamy uprzednią opinię prawną w przedmiocie zasadności zarzutów. 

PROSZĘ WYBRAĆ ODPOWIEDNI PROFIL

NASZE USŁUGI DOSTOSOWANE SĄ DO POTRZEB POSZCZEGÓLNYCH KLIENTÓW

Przedsiębiorcy

POMOC PRAWNA DLA SPÓŁEK HANDLOWYCH I JEDNOOSOBOWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Poznaj szczegóły

Administracja publiczna

POMOC PRAWNA DLA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH

Poznaj szczegóły

Klienci indywidualni

POMOC PRAWNA W SPRAWACH INDYWIDUALNYCH

Poznaj szczegóły

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!