W sprawie o rozwód sąd z urzędu (bez wniosku stron) orzeka o tym, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Sąd może zaniechać orzekania o winie jedynie na zgodne żądanie małżonków. 

W wyroku rozwodowym możliwe jest przyjęcie przez sąd jednego z trzech wariantów w zakresie winy: pierwszy wariant – oboje małżonkowie ponoszą winę rozkładu pożycia; drugi wariant –  jeden z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia; albo trzeci wariant – żaden z małżonków nie ponosi winy rozkładu pożycia. 

Na zgodne żądanie małżonków sąd nie orzeka o winie. Co istotne, sąd jest związany tym żądaniem, tzn. w razie skutecznego zgłoszenia omawianego żądania przez oboje małżonków, sąd nie może orzekać o winie w wyroku rozwodowym. Jeżeli sąd na zgodne żądanie małżonków zaniechał orzekania o winie następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. 

Wina w rozpadzie małżeństwa ma znaczenie w trzech aspektach: po pierwsze – w warstwie emocjonalnej oraz poczucia sprawiedliwości (małżonek dąży do tego, aby sąd rozwodowy potwierdził zgłoszone w toku sprawy okoliczności świadczące o winie drugiego małżonka); po drugie – przy analizie dopuszczalności orzeczenia rozwodu oraz po trzecie – w zakresie alimentów łożonych na rzecz małżonka (istnienie, zakres oraz czas trwania obowiązku alimentacyjnego na rzecz małżonka).

Jeżeli zamierzasz złożyć powództwo o rozwód, bądź też jesteś już stroną w sprawie rozwodowej, możesz skorzystać z pomocy prawnej adwokata. Zapraszamy do naszej kancelarii prawnej w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 235/4 lub w Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 37B/4.