Klienci kancelarii często posługują się określeniem adwokat rodzinny. W znaczeniu prawnym takie pojęcie nie występuje. Nie zmienia to oczywiście faktu, że adwokaci zajmują się między innymi sprawami rodzinnymi. 

Jakie sprawy rodzinne możemy wyróżnić?

Spośród spraw rodzinnych wyróżnić możemy między innymi takie sprawy jak o rozwód i separację. Osobną kategorią są sprawy dotyczące dzieci, to jest między innymi: regulacja kontaktów, alimenty, czy też dotyczące władzy rodzicielskiej. W ramach spraw o alimenty wyróżniamy postępowania dotyczące podwyższenia oraz obniżenia alimentów. Co do władzy rodzicielskiej toczą się sprawy o pozbawienie, ograniczenie lub przywrócenie praw i obowiązków do osoby dziecka. Do spraw rodzinnych należą także kwestie dotyczące majątków małżeńskich, w tym zawieranie umów majątkowych małżeńskich – tak zwanych intercyz. Taka umowa może przewidywać między innymi rozszerzenie wspólności majątkowej lub wprowadzenie rozdzielności. W szerokim znaczeniu do spraw rodzinnych należą także postępowania o podział majątku po rozwodzie. Sprawy rodzinne wymagają dyskrecji i szczególnego zaangażowania prawnika.Wszystkie szczegóły dotyczące takich spraw można znaleźć w zakładce adwokat rodzinny.

Jak wygląda rozprawa w sądzie rodzinnym?

Omawianymi zagadnieniami zajmują się wyspecjalizowani sędziowie pracujący w ramach Wydziałów Rodzinnych i Nieletnich. Na naszym terenie takie wydziały funkcjonują między innymi w Sądzie Rejonowym w Wejherowie – Wejherowo, ul. Sobieskiego 304. Wydział Rodzinny i Nieletnich działa także w Sądzie Rejonowym w Gdyni – Gdynia, ul. Jana z Kolna 55. Sądem wyższej instancji od spraw rozpatrywanych przez wskazane sądy rejonowe jest Sąd Okręgowy w Gdańsku – Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 30/34.

Oprócz spraw rodzinnych podane wyżej wydziały sądów zajmują się także sprawami dotyczącymi demoralizacji i czynów karalnych osób nieletnich. Wydziały te prowadzą również sprawy dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu lub środków psychoaktywnych.

Możesz udzielić pełnomocnictwa adwokatowi do reprezentowania w sprawie rodzinnej. Adwokat może także udzielić niezbędnej porady prawnej. Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach rodzinnych prosimy o kontakt z naszą kancelarią adwokacką w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 235/4 lub w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 37B/4. Rezerwacji spotkania można dokonać telefonicznie pod nr 662 036 605 lub mailowo pod adresem kancelaria@jednoralski.pl.