Jesteś chory? Nie możesz przybyć na rozprawę? Co w takiej sytuacji zrobić? Choroba świadka to częsty temat pytań od klientów.  

Jeżeli nie możesz przybyć na rozprawę z powodu choroby przemijającej, masz prawo złożyć wniosek o usprawiedliwienie swojej nieobecności. Do wniosku załącz zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego. Wykaz lekarzy sądowych znajdziesz na stronie internetowej właściwego sądu okręgowego. W tym miejscu znajdziesz taki wykaz dla terenu Sądu Okręgowego w Gdańsku. Jeśli sąd przyjmie, że nieobecność jest usprawiedliwiona, zostaniesz wezwany na kolejną rozprawę. 

Gdy Twoja choroba ma charakter przewlekły lub jesteś osobą potrzebującą wsparcia, możesz złożyć wniosek, aby sędzia odebrał od Ciebie zeznania w miejscu pobytu. We wniosku napisz, dlaczego masz problem z dotarciem do sądu. Załącz też dokumenty, które potwierdzają chorobę lub niepełnosprawność.  Sędzia przybędzie wówczas do miejsca zamieszkania, aby tam przeprowadzić czynności. 

Zawsze masz też możliwość złożenia do sądu wniosku o odebranie zeznań na piśmie – na podstawie art. 271 (1) Kodeksu postępowania cywilnego. W wielu wypadkach taki sposób złożenia zeznań jest najprostszym rozwiązaniem, również gdy zachodzi choroba świadka. Zastosowanie tego trybu uzależnione jest jednak od decyzji sądu. 

Byłeś chory i nie stawiłeś się do sądu? Skąd skazał Ciebie na grzywnę? W takim przypadku musisz usprawiedliwić nieobecność w ciągu tygodnia, od kiedy dostałeś postanowienie o grzywnie. Ewentualnie możesz to też zrobić na pierwszej rozprawie, na którą zostałeś wezwany.

Chcesz znać pozostałe prawa i obowiązki świadka? Zajrzyj do tego artykułu.