Przeprowadzana w ekspresowym tempie nowelizacja Kodeksu karnego zakłada między innymi zmianę art. 37a Kodeksu karnego. Przepis ten pozwalał dotychczas orzekać w szerokim zakresie grzywnę i ograniczenie wolności. Wiele wskazuje na to, iż po zmianie przepis ten będzie miał znaczenie jedynie marginalne. 

Według obecnych uregulowań, jeżeli przepis karny zakładał, że dane przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 8 lat, sąd mógł zastosować mimo to grzywnę lub karę ograniczenia wolności. Koniec – kropka. Przepisy nie nakładały żadnych dodatkowych warunków.

Natomiast zgodnie z projektowanymi zmianami, sąd będzie mógł orzec grzywnę (ale nie niższą niż 100 stawek dziennych) albo karę ograniczenia wolności (ale nie niższą niż 3 miesiące) pod dwoma warunkami: po pierwsze – za przestępstwo nie przewidziano surowszej kary niż 8 lat pozbawienia wolności oraz po drugie – jeżeli wymierzona kara więzienia nie byłaby surowsza niż rok. Oznacza to, że chcąc zastosować omawiany przepis sąd będzie musiał najpierw hipotetycznie rozważyć i uzasadnić, jaką karą pozbawienia wymierzyłby w danej sprawie i aby zastosować grzywnę lub ograniczenie wolności – kara ta nie może być surowsza niż rok pozbawienia wolności. Dodatkowo, stosując grzywnę lub ograniczenie wolności, sąd będzie musiał orzec środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek.

W praktyce, jeżeli w danym przypadku będą spełnione przesłanki dla warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, sądy będą raczej skłaniały się ku zastosowaniu kary izolacyjnej z zawieszeniem. Przedmiotowy art. 37a Kodeksu karnego będzie zaś przepisem stosowanym nieporównanie rzadziej.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej adwokata w sprawach karnych, prosimy o kontakt z naszą kancelarią adwokacką w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 235/4 lub w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 37B/4.