W związku z wydaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433), uprzejmie informujemy iż:

1) specyfika pracy adwokata / radcy prawnego polega na spotykaniu się z dużą ilością osób (klientów indywidualnych, pracowników firm, stron procesowych), dlatego też dbając o Państwa bezpieczeństwo podjęliśmy decyzję o zmianie trybu naszej pracy w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego;

2) kancelaria w dniach od 16 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r. pracuje „przy drzwiach zamkniętych”, to znaczy bez osobistego kontaktu z klientami (zawieszenie spotkań w kancelarii oraz spotkań w urzędach, jednostkach, przedsiębiorstwach);

3) wszelka pomoc prawna świadczona jest zdalnie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (telefonicznie, mailowo);

4) wszelkie rozprawy w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, Sądzie Rejonowym w Gdyni oraz Sądzie Okręgowym w Gdańsku zostały odwołane, za wyjątkiem spraw pilnych.