W związku z wydaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), uprzejmie informujemy iż:

1) kancelaria nadal pracuje „przy drzwiach zamkniętych”, to znaczy bez osobistego kontaktu z klientami (zawieszenie spotkań w kancelarii oraz spotkań w urzędach, jednostkach, przedsiębiorstwach);

2) wszelkie zobowiązania w sprawach sądowych są wykonywane jak dotychczas bez żadnego uszczerbku dla prowadzonych spraw;

3) wszelka pomoc prawna świadczona jest zdalnie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (telefonicznie, mailowo);

4) zgodnie z wcześniejszą informacją przypominamy, że wszelkie rozprawy w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, Sądzie Rejonowym w Gdyni oraz Sądzie Okręgowym w Gdańsku zostały odwołane, za wyjątkiem spraw pilnych; jak dotychczas nie zdecydowano, czy będą odbywały się rozprawy w kwietniu 2020 r.