Wielu naszych klientów pyta, czy uzyskanie porady prawnej jest możliwe także na odległość. Ma to znaczenie zwłaszcza dla klientów przebywających za granicą. Oczywiście, jest taka możliwość – porady prawne świadczone są również przez internet, przy użyciu dostępnych komunikatorów internetowych. 

Wskazane jest, aby do porady prawnej on-line odpowiednio się przygotować. Naszych klientów prosimy, aby uprzednio przesłali na adres mailowy kancelarii skany wszystkich dokumentów związanych ze sprawą. 

Porada prawna on-line nie różni się zasadniczo od tej udzielanej w formie tradycyjnej. W czasie porady na odległość adwokat, podobnie jak w czasie spotkania osobistego, dokładnie bada stan faktyczny sprawy i wszelkie dokumenty. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani poradą prawną na odległość prosimy o kontakt pod nr tel. 662 036 605 lub adresem mailowym: kancelaria@jednoralski.pl.