Według przedstawionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przewiduje się obowiązek wprowadzenia tzw. alimentów natychmiastowych. 

Alimenty natychmiastowe w zamyśle ustawodawcy mają stanowić gwarantowane przez prawo świadczenie, przeznaczane na utrzymanie i wychowanie dzieci. Alimenty natychmiastowe stanowiłby de facto rodzaj zabezpieczenia do czasu ewentualnej weryfikacji tegoż świadczenia w drodze stosownego procesu. 

Co istotne, wysokość alimentów natychmiastowych byłaby z góry ustalana, bez weryfikowania możliwości finansowych i majątkowych zobowiązanego oraz uzasadnionych potrzeb dziecka. 

Jeżeli nowelizacja wejdzie w życie, wysokość alimentów natychmiastowych będzie zależała jedynie od dwóch czynników: liczby dzieci uprawnionych oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Przy jednym dziecku stawka alimentów natychmiastowych wynosiłaby 21 proc. minimalnego wynagrodzenia, przy dwojgu – 19 proc., przy trojgu  – 17, przy czworgu – 15 i przy pięciorgu oraz większej liczbie dzieci – 13 proc. 

W przypadku, gdyby instytucja alimentów natychmiastowych weszłaby w życie w chwili obecnej, alimenty wynosiłyby: 

– przy jednym dziecku – 588 zł;

– przy dwójce dzieci – 532 zł na każde dziecko;

– przy trójce – 476 zł na każde dziecko;

– przy czwórce dzieci –  420 zł na każde dziecko;

– przy piątce i większej liczbie dzieci – 364 zł na każde dziecko.