„Prawo do prywatności i ochrona tajemnicy zawodowej w obliczu śledzenia danych przez instytucje publiczne” – pod takim hasłem 10 grudnia 2014 r. odbędzie się Europejski Dzień Prawników, ustanowiony decyzją Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), w tym roku połączony z obchodami Światowego Dnia Praw Człowieka. Jego celem jest promowanie idei państwa prawnego i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości oraz propagowanie zawodu prawnika wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego.

Obchody w Polsce organizuje wspólnie Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Adwokatura Polska. Dążeniem obydwu samorządów jest promowanie zawodu radcy prawnego i adwokata jako obrońcy praw człowieka. Radcy prawni oraz adwokaci poprowadzą zajęcia edukacyjne w szkołach średnich, dotyczące roli profesjonalnych prawników w ochronie podstawowych praw obywatelskich.