Rezerwacja spotkania
[email protected] 
662 036 605

Informacja dla klientów
[email protected]

Sprawę kancelarii rozpatruje powiększony skład Sądu Najwyższego

Radca prawny Andrzej Jednoralski, reprezentując użytkownika wieczystego w postępowaniu o zasiedzenie, podniósł przed sądem argument, iż w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie jest możliwe zasiedzenie przez wnioskodawców prawa własności nieruchomości oddanej w użytkownie wieczyste. Sąd I instancji nie podzielił naszej argumentacji i rozstrzygnął sprawę na niekorzyść klienta, wobec czego została wywiedziona apelacja. Sąd II instancji zgodził się z naszym stanowiskiem i uwzględnił w całości apelację. Skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego wywiódł pełnomocnik wnioskodawców.

Sąd Najwyższy postanowieniem w składzie 3 sędziów, ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy orzekł, że problem winien być rozpoznany przez powiększony skład Sądu Najwyższego, który rozstrzygnie następujące zagadnienie prawne: czy samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste osobie trzeciej może nabyć własność tej nieruchomości przez zasiedzenie. W sprawie prowadzonej przez kancelarię zostanie zatem najprawdopodobniej podjęta uchwała Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów (sygnatura: III CZP 57/16).

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!