Rezerwacja spotkania
[email protected] 
662 036 605

Informacja dla klientów
[email protected]

Aktualności

Zrzeczenie się prawa do zachowku

Zrzeczenie się prawa do zachowku

Wśród prawników występowały dotychczas spory co do tego, czy możliwe jest zawarcie umowy za życia spadkodawcy, mocą której przyszły spadkobierca zrzekłby się prawa do zachowku. Część jurystów uważała, że taka umowa wobec braku wyraźnego uregulowania w przepisach, będzie nieważna. Część natomiast prawników przyjmowała, iż można w takiej sytuacji zastosować w drodze analogii art. 1048 KC, co pozwoli na zrzeczenie się prawa do zachowku już za życia spadkodawcy. Kwestię tę rozstrzygnął ostatecznie Sąd Najwyższy w wydanej niedawno uchwale z dnia 17 marca 2017 roku.
 
Sprawę kancelarii rozpatruje powiększony skład Sądu Najwyższego

Sprawę kancelarii rozpatruje powiększony skład Sądu Najwyższego

Radca prawny Andrzej Jednoralski, reprezentując użytkownika wieczystego w postępowaniu o zasiedzenie, podniósł przed sądem argument, iż w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie jest możliwe zasiedzenie przez wnioskodawców...
 
Kto może reprezentować nas w sądzie?

Kto może reprezentować nas w sądzie?

W postępowaniach sądowych pełnomocnikiem nie może być każdy, lecz jedynie osoby ściśle wskazane przez przepisy prawne. Choć pełnomocnik nie może podjąć każdej czynności za stronę, to jego ustanowienie niejednokrotnie ułatwia prowadzenie procesu, zwłaszcza długiego i skomplikowanego.
 
Wezwanie na świadka w sprawie cywilnej

Wezwanie na świadka w sprawie cywilnej

Wielu z nas, gdy otrzyma wezwanie z sądu do stawiennictwa w charakterze świadka, zastanawia się jakie prawa i obowiązki wiążą się z faktem zeznawania na rozprawie.
 
Świadczenie 500+ wpływa na wysokość alimentów

Świadczenie 500+ wpływa na wysokość alimentów

Prawo do otrzymywania świadczenia wychowawczego z tzw. „Programu 500+” może być przyczyną ustalenia przez sąd rodzinny niższych alimentów.
 
Uwaga na pożyczki zabezpieczone mieszkaniem

Uwaga na pożyczki zabezpieczone mieszkaniem

Nie trudno jest spotkać oferty kredytowe określane jako „pożyczki pod mieszkanie” czy „pożyczki notarialne”. Konsumenci w wielu wypadkach nie zdają sobie sprawy ze skutków zawarcia umowy pożyczki, gdzie zabezpieczeniem spłaty pozostaje prawo własności do lokalu mieszkalnego.
 
Uruchomiliśmy internetową Strefę Klienta

Uruchomiliśmy internetową Strefę Klienta

Zdecydowaliśmy się na uruchomienie internetowej Strefy Klienta w wykorzystywanej przez kancelarię aplikacji Vicarius e-Kancelaria.
 
Rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy

Rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy

W dniu 22 lutego 2016 r. wejdzie w życie ustawa wprowadzająca największe w ostatnich latach zmiany w Kodeksie pracy. Nowelizacja wprowadza między innymi ograniczenie w zakresie zawierania długoletnich umów o pracę na czas określony oraz w dużej mierze rozszerza uprawnienia związane z rodzicielstwem.
 
Podział jednego udziału między spadkobierców

Podział jednego udziału między spadkobierców

Śmierć wspólnika spółki z o.o. może powodować komplikacje, w sytuacji gdy umowa spółki przewiduje możliwość posiadania przez każdego wspólnika tylko jednego udziału. W takiej sytuacji możliwe jest przeprowadzenie działu spadku obejmującego udział w spółce z o.o., w wyniku którego nastąpi podział tegoż udziału między spadkobierców.
 
Podwyższenie alimentów – kiedy można żądać?

Podwyższenie alimentów – kiedy można żądać?

Wysokość wypłacanych alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego rodzica. Jeżeli nastąpiła zmiana sytuacji dziecka i wymaga ono większych nakładów finansowych lub też poprawie uległa sytuacja majątkowa rodzica wypłacającego alimenty, możemy żądać podwyższenia przez sąd ustalonych wcześniej świadczeń alimentacyjnych.
 
Przyjmowanie spadków z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjmowanie spadków z dobrodziejstwem inwentarza

18 października bieżącego roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która w sposób znaczący zmieniła zasady przyjmowania spadków w braku złożenia przez spadkobierców stosownego oświadczenia. Według nowelizacji, jeżeli spadkobiercy nie złożą oświadczenia w ustawowym terminie nastąpi przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 
Obywatelu, możesz pisać petycje!

Obywatelu, możesz pisać petycje!

W dniu 6 września bieżącego roku wprowadzono do porządku prawnego zupełnie nową ustawę poświęconą tematyce wnoszenia petycji. Ustawa określa szczegółowo zasady składania petycji oraz sposób postępowania organów przy ich rozpatrywaniu.
 
Kiedy przysługuje nam prawnik z urzędu?

Kiedy przysługuje nam prawnik z urzędu?

Klienci kancelarii prawnych przed podjęciem decyzji o ustanowieniu pełnomocnika z wyboru w danej sprawie cywilnej, niejednokrotnie dopytują, czy istnieje możliwość uzyskania radcy prawnego z urzędu. Powstają wówczas pytania o to, jak złożyć wniosek o ustanowienie prawnika, jakie warunki muszą zostać spełnione oraz kto płaci honorarium takiemu pełnomocnikowi.
 
Niebieski Parasol 2015 w Wejherowie

Niebieski Parasol 2015 w Wejherowie

Krajowa Rada Radców Prawnych już po raz piąty organizuje akcję „Niebieski parasol”. Akcja polega na udzielaniu przez radców prawnych bezpłatnych porad we wskazanych miejscach. W tym roku konsultacje prawne będą udzielane od 14 września do 18 września.
 
Kiedy można wydziedziczyć spadkobiercę?

Kiedy można wydziedziczyć spadkobiercę?

W sytuacji, gdy spadkodawca sporządził testament lub rozporządził całym majątkiem spadkowym w drodze darowizn, najbliższej rodzinie przysługuje prawo do zachowku, czyli kwoty pieniężnej odpowiadającej połowie (co do zasady) lub dwóm trzecim (w przypadku małoletnich i osób trwale niezdolnych do pracy) tego, co otrzymaliby ze spadku, gdyby dziedziczenie odbyło się w zwykłym trybie ustawowym.
 
Na czym polega upadłość konsumencka?

Na czym polega upadłość konsumencka?

W związku ze zmianą przepisów, która znacznie ułatwia procedurę składania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wiele osób zadłużonych i nieprowadzących działalności gospodarczej zastanawia się nad przeprowadzeniem postępowania upadłościowego. Pojawią się wówczas pytania o konsekwencje złożenia wniosku o upadłość.
 
Nie jesteśmy „skazani” na sądy powszechne

Nie jesteśmy „skazani” na sądy powszechne

Osoby występujące w sądach czy to po stronie powodów czy pozwanych niejednokrotnie narzekają na polski wymiar sprawiedliwości, wskazując na przewlekłość postępowań. Pojawiają się wówczas pytania, czy jedynym organem uprawnionym do wiążącego rozwiązywania sporów pozostają sądy powszechne. Oczywiście – nie. Alternatywą dla sądownictwa powszechnego są między innymi sądy arbitrażowe.
 
Uwaga! Zmiana siedziby kancelarii

Uwaga! Zmiana siedziby kancelarii

Uprzejmie informujemy, iż kancelaria mieści się obecnie pod adresem: 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 235 lok. 4 (przy rondzie łączącym ulicę Sobieskiego, Sienkiewicza oraz 3 Maja). Nowa siedziba znajduje się w kamienicy narożnej naprzeciwko inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Numery telefonów pozostały bez zmian. Zapraszamy do kancelarii w nowej lokalizacji.
 
Europejski Dzień Prawników – 10 grudnia 2014 r.

Europejski Dzień Prawników – 10 grudnia 2014 r.

„Prawo do prywatności i ochrona tajemnicy zawodowej w obliczu śledzenia danych przez instytucje publiczne” – pod takim hasłem 10 grudnia 2014 r. odbędzie się Europejski Dzień Prawników, ustanowiony decyzją Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), w tym roku połączony z obchodami Światowego Dnia Praw Człowieka...
 
Przedsiębiorco! Uważaj w co klikasz

Przedsiębiorco! Uważaj w co klikasz

Do przedsiębiorców wysyłane są wiadomości mailowe z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o firmie, które zostaną umieszczone w określonym katalogu. Po kilku dniach okazuje się, że wpis firmy do bazy danych jest odpłatny, a przedsiębiorca za wątpliwą przyjemność obecności w katalogu obowiązany jest zapłacić kilkaset złotych.
 
W Polsce nie jest możliwa umowa o surogację

W Polsce nie jest możliwa umowa o surogację

Polskie procedury adopcyjne uważane są przez potencjalnych nowych rodziców za zbyt rygorystyczne i długo trwające. Stąd poszukują oni „alternatywnych” sposobów przyjęcia dziecka. Jednakże w polskim porządku prawnym jakakolwiek droga na skróty jest niedopuszczalna.
 
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!